Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á cần tạo nên bước đột phá trong việc xây dựng cộng đồng

Các nhà lãnh đạo Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á đã nhấn mạnh ý trên trong cuộc họp lần cấp cao ASEAN lần thứ 22 ở Seri Begawn, Brunei vào ngày 25 tháng 4.

Khối đồng thời cũng cần phải tiếp tục duy trì sự đoàn kết và nâng cao nhiệm vụ quan trọng của Khối trong việc thúc đẩy sự kết nối khu vực và trong việc đề ra những vấn đề quan trọng mang tính chiến lực của ASEAN.

Các nhà lãnh đạo đồng ý rằng ASEAN cần phải tiếp tục vai trò tích cực trong việc xây dựng hòa bình, an ninh, sự ổn định và hợp tác trong khối khu vực thông qua TAC, SEANWFZ, các Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN, DOC, ARF và ADMM+.

Các nước thành viên nhấn mạnh sự quan trọng của việc đề cao sự phối hợp và hợp tác giữa ba cột trụ của cộng đồng ASEAN.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đồng ý tăng cường quan hệ đối ngoại giữa thành viên các khối với nhau, và tích cực trong việc hình thành khối hợp tác với nhau trong khuôn khổ như ASEAN+1, ASEAN+3, ARF, EAS, ADMM+.

Về các vấn đề thuộc khu vực và quốc tế, họ chú trọng vào bàn luận về các về đề ở biển Đông, coi đó như mối quan tâm chung của ASEAN, do đó, ASEAN cần phải có một tiếng nói chug vì hòa bình và an ninh trong khu vực.

Trong quá trình tranh luận, các nước thành viên đã khẳng định sự quan trọng của việc đảm bảo nền hòa bình, tính ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực biển Đông và giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp Quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982.

Các nhà lãnh đạo đã giao cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các quan chức cấp cao tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc để đẩy mạnh, đưa ra kết luận cho sự rang buộc một cách hợp pháp hơn về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Họ cũng đã bày tỏ mối lo ngại về những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi các bên liên quan nên giữ bình tĩnh, kiềm chế hơn vì một bán đảo hòa bình, ổn định và phi hạt nhân.

Leave a Comment