Dự án nước sạch ở Đông Dương

Thật khó để nhìn được nụ cười trên khuôn mặt những đứa trẻ ở Đông Dương, và cũng thật khó để chối từ hỗ trợ giúp đỡ chúng tới với một cơ hội sống tốt đẹp hơn. Những cơ hội tốt đẹp hơn ấy thường sẽ bắt đầu bằng những việc đơn giản mà hầu hết mọi người đều có thể đảm bảo mang lại, ví dụ như nguồn nước sạch. Có một vòi nước thực sự thay vì chỉ uống nước từ đó là cả một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với rất nhiều người.

Thống kê gây shock về các bệnh liên quan đến đường nước là một minh chứng cho nhu cầu cần thiết nguồn nước sạch, và đó là một trong những bước khởi đầu của chúng tôi.

Leave a Comment