Dự án nước sạch ở Đông Dương

Thật khó để nhìn được nụ cười trên khuôn mặt những đứa trẻ ở Đông Dương, và cũng thật khó để chối từ hỗ trợ giúp đỡ chúng tới với một cơ hội sống tốt đẹp hơn. Những cơ hội tốt đẹp hơn ấy thường sẽ bắt đầu bằng những việc đơn giản mà hầu … Read more