Cộng đồng chúng tôi

Khẩu hiệu của chúng tôi “Nhìn thấy vấn đề, giải quyết ngay vấn đề.”

Indochina Village
Khi Bà Vân và Bà Andrea đến Indochina, họ đã nhanh chóng tham gia vào các hoạt động giúp đỡ cộng đồng địa phương. Họ đã triển khai chương trình “Giving Tours” mời khách du lịch tới thăm Indochina và làm từ thiện. Đến Indochina, khách có thể quan sát những thực trạng đáng quan tâm cũng như dành một tuần để làm từ thiện tại các trường học địa phương. Sự thành công của chương trình này là nhờ vào sự gia tăng doanh số và những vị khách nhận lời mời giúp đỡ.

Leave a Comment