Làm thế nào để tạo nguồn cảm hứng và kết nối với tất cả mọi người


Khi được hỏi về bí quyết của cuộc sống, E.M. Forster đã nói đúng hai từ: “Kết nối”.
Mặc dù vậy rất nhiều người trong chúng ta không làm như thế. Không phải vì chúng ta không muốn mà vì chúng ta không được dạy.

Leave a Comment