Làm thế nào để tăng thời gian của bạn


Tất cả mọi thứ bạn biết về quản lý thời gian là sai. Trong video đầy thách thức và phản trực giác này, nhà chiến lược sự tự giác và tác giả bán chạy nhất New York Times Rory Vaden cho bạn thấy lý do tại sao bạn không thể giải quyết những thách thức quản lý thời gian của ngày hôm nay với các chiến lược quản lý thời gian của ngày hôm qua. Quan trọng hơn, ông giải thích lý do tại sao trì hoãn vào mục đích lại là chìa khóa để có thể tăng thời gian của bạn. Cuốn sách của Rory Vaden “Take the Stairs” là cuốn nhật kí số một Wall St và là sách bán chạy đứng thứ hai của New York Times. Rory cũng là đồng sáng lập của Southwestern Consulting ™, một công ty tư vấn toàn cầu 8 con số. Cuốn sách mới của ông “Trì hoãn có mục đích: 5 việc làm có thể để tăng thời gian của bạn”.

Leave a Comment