Chương trình Học bổng Đại học

Chương trình Học bổng đại học của chúng tôi cung cấp học bổng dựa trên nhu cầu và năng khiếu của sinh viên, với điều kiện họ tham gia các hoạt động từ thiện từ 5-10 giờ một tuần, gồm có: hướng đạo tại các địa điểm giếng nước, thu thập các khoản vay tài chính vi mô, giảng dạy tại các trường học ngôn ngữ và hỗ trợ về mặt hành chính. Họ sẽ được lựa chọn các dự án liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu theo chương trình học, và điều đó đã giải thích một phần lý do chúng tôi có thể hoạt động với chi phí thấp như vậy.

Đồng thời, với nền tảng giáo dục và kinh nghiệm học tập, các sinh viên trong diện học bổng của chúng tôi sẽ có thể được trả lương và kiếm được việc làm như mong muốn sau khi ra trường.

Leave a Comment