Văn hóa Việt Nam

Nền Văn hóa của Việt Nam, một nền văn minh nông nghiệp dựa trên việc trồng lúa nước, là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất ở Đông Á; Trống đồng Đông Sơn được coi là tổ tiên quan trọng của nền văn hóa Việt Nam. Do ảnh hưởng lâu năm về chính … Read more