Các quy định và luật lệ Thương mại Việt Nam

Các công cụ quản lý thương mại chính là Luật thương mại, được hỗ trợ bởi các nghị định. Các luật lệ quan trọng khác liên quan đến thương mại tại Việt Nam bao gồm Luật Cạnh tranh, Luật Kế toán, Luật Hải quan, Luật Thống kê, và Pháp lệnh chống bán phá giá nhập … Read more