ITIS Modesto Panetti

Viện Kỹ thuật Công nghiệp Nhà nước Modesto Panetti là một trường trung học phổ thông nằm ở trung tâm của thành phố Bari tại Ý. Trường tổ chức những khóa học với các chuyên ngành Hóa học, Vật chất và Công nghệ sinh học, Điện học và Điện tử học, Công nghệ thông tin … Read more