ITIS Modesto Panetti

Viện Kỹ thuật Công nghiệp Nhà nước Modesto Panetti là một trường trung học phổ thông nằm ở trung tâm của thành phố Bari tại Ý. Trường tổ chức những khóa học với các chuyên ngành Hóa học, Vật chất và Công nghệ sinh học, Điện học và Điện tử học, Công nghệ thông tin và các khóa học buổi tối Sirio. Trong những năm qua trường đã từng bước đổi mới để đáp ứng với đời sống và thích nghi với nhu cầu mới của người dân và các sinh viên muốn tìm kiếm các trường đại học và/hoặc việc làm trong tương lai. Ngoài ra, trường còn tham gia vào nhiều dự án giao lưu văn hóa quốc tế, tạo cơ hội cho học sinh để tìm hiểu nhiều nền văn hóa xã hội mới, có tầm nhìn về thế giới cởi mở hơn và để có được những trải nghiệm mang tính giáo dục cao, liên quan đến sự nghiệp học tập và đại học.

Chương trình giáo dục của trường kéo dài trong thời gian năm năm. Trong hai năm đầu tiên, chương trình là chung cho tất cả các chuyên ngành, cung cấp các nghiên cứu chuyên sâu của tất cả các môn khoa học nhân văn chính, khoa học và kỹ thuật với mục đích cung cấp cho học viên một vốn kiến thức cơ bản tốt và hướng dẫn họ trong việc lựa chọn chuyên ngành của mình. Vào đầu năm thứ ba, sinh viên có thể lựa chọn để tham gia vào một trong những khóa học chuyên ngành đã được liệt kê ở trên. Sau năm năm học viên sẽ được trao tặng bằng kỹ thuật công nghiệp, cho phép truy cập vào bất kỳ chuyên ngành đại học và sau khi hoàn thành một bài thi do nhà nước tổ chức, “Perito Industriale”, cung cấp cho học viên cơ hội để bước vào thế giới công việc.

 

Ban giám hiệu nhà trường

preside

GS Eleonora Matteo, với bằng Kỹ thuật Xây dựng tại Khoa Kỹ thuật của Đại học Bari với lá phiếu 110/110 , khen ngợi và tán thưởng của Ủy ban, với các chức danh văn hóa và chuyên môn khác, bà đã dẫn dắt nhà trường trong gần bảy năm. Với nhiều niềm đam mê và tình yêu đối với công việc của mình và với kinh nghiệm của mình, bà đã giúp ” Panetti ” nhận được rất nhiều danh hiệu, giải thưởng khu vực và quốc gia và giúp học sinh vào được các chuyên ngành đại học ưa thích của họ hoặc tìm một công việc thích hợp. Và như bà luôn nói với học viên của mình: “Hãy mở mang tâm trí, làm quen với việc suy luận, tự hỏi mình những câu hỏi và không bao giờ dừng lại ở những câu trả lời đầu tiên!”

 

Erasmus+ ESC Một Thử thách Toàn cầu

Một trong nhiều dự án mà trường tham gia, Erasmus+ ESC Một Thử thách Toàn cầu là một chương trình trao đổi học viên quốc tế được tổ chức bởi bảy ngôi trường đến từ bảy đất nước với mục đích chuẩn bị cho học sinh những kĩ năng cần thiết để đối mặt với những thử thách trong tương lai. Dự án này nhằm tới tương lai và tới những xu hướng sau: kĩ năng sống của thế kỉ 21 và những mục tiêu của Liên minh châu Âu vào năm 2020. Nhóm được thành lập từ bảy ngôi trường muốn làm việc với học sinh về 4 trong 5 mục tiêu cho Liên minh châu Âu: Việc làm, Biến đổi khí hâu và phát triển bền vững năng lượng, Giáo dục và Đấu tranh chống nghèo đói và phân biệt xã hội.

Và đây là những suy nghĩ của các bạn học sinh đã tham gia chương trình:
“Một trải nghiệm thú vị để gặp gỡ những con người mới.” Paloma từ Spain.
“Trước hết mình nghĩ nó rất là khó nhưng nó là trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình từ trước đến nay.” Edanur từ Turkey.
“Thật sự là một trải nghiệm khó quên và mình rất vui khi được gặp gỡ những người bạn mới cùng một nền văn hóa khác biệt.” Adrienn từ Hungary.
“Thật tuyệt vời!” Alexandra từ Hungary.
“Thật hạnh phúc khi được gặp những con người mới từ khắp mọi miền thế giới và đây thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ!” Anna từ Portugal.
“Mình sẽ không bao giờ quên trải nghiệm tuyệt vời này và mình rất muốn được tham gia vào một chương trình khác trong tương lai.” Dũng từ Italy.

Chương trình Erasmus+ ESC Một Thử thách Toàn cầu 2015

Leave a Comment

ITIS Modesto Panetti

The State Technical Industrial Institute “Modesto Panetti” is a high school located in the center of the city of Bari in Italy. It has many courses with the specialization of Chemistry, Materials and Biotechnology, Electrical and Electronics, Information and Communication Technology and evening course SIRIO. Over the years it has been gradually renovated to respond vividly and adequately to the new needs of the people and the students who are planning for a university or working future. In addition, the institute is involved in numerous projects of international cultural exchange creating opportunities for students to learn about a new social and cultural background, have a more open vision of the world and to have highly educational experience, relevant to their school career and college.

The institute has five-year duration. In the first two years, the program is common to all specializations, offers in-depth study of all the major humanistic, scientific and technical knowledge to give students a good basic education and to guide them in the choice of their specialization. At the beginning of the third year, students can choose to participate in one of the courses of specializations listed above. At the end of the five-year study, students receive their industrial technique diploma that allows access to any university faculty and following the passing of a state examination, they receive the “Perito Tecnico Industriale” that gives the opportunity to start their working career.

 

The school director

preside

Prof. Eleonora Matteo, degree in Civil Engineering at the Faculty of Engineering of the University of Bari with vote 110/110, praise and applause from the Committee with other cultural and professional titles, led the school for almost seven years. With so much passion and love for her work and with her experience, she has helped “Panetti” to receive many regional and national titles and awards and has help students get into their preferred university faculty or to find the right job. And as she always says to her students: “Open your minds, get used to reflect, to ask yourself questions and do not ever stop at the first answer!”

 

Erasmus+ ESC A Global Challenge

preside

One of the many projects which the school participates in, Erasmus+ ESC A Global Challenge is an international student exchange program organized by seven partner schools from seven countries with the biggest aim to prepare students for future challenges. This project looks to the future and to the following inspired trends: the 21st century skills for life and the targets for the European Union (EU) in 2020. This team of partner schools would like to work with students including 4 out of the 5 targets for the EU: Employment, Climate change and energy sustainability, Education and Fighting poverty and social exclusion.

And here are some of the students’ thoughts about the program:
“Great experience to meet new people.” Paloma from Spain.
“I think it was hard first of all but it was the greatest experience of my life.” Edanur from Turkey.
“It was really interesting and it’s nice to meet new culture and new people.” Adrienn from Hungary.
“It was fantastic!” Alexandra from Hungary.
“It’s amazing to meet new people from all over the world and it was an amazing experience!” Anna from Portugal.
“I will never forget this incredible experience and I’d love to participate in another program in the future.” Dung from Italy.
Erasmus+ ESC A Global Challenge Program 2015

Leave a Comment