Làm thế nào để du lịch khắp thế giới khi gần như không có tiền


Nhiều người mơ mộng về du lịch thế giới, nhưng tất cả đều có lý do tương tự – thiếu tiền. Tomislav, sau khi đi du lịch thế giới trong nhiều năm qua với gần như không có tiền, cho thấy làm thế nào nó có thể cho tất cả mọi người để làm như vậy, nếu họ thực sự muốn.
Tomislav Perko, 29 tuổi, là một nhà văn đi từ Croatia. Sau một sự nghiệp của một môi giới chứng khoán, đã phá vỡ vì cuộc khủng hoảng tài chính, ông chạm đường và biến nó thành nhà của mình. Ông sử dụng cách thay thế của du lịch – quá giang, CouchSurfing, làm việc / hoạt động tình nguyện, và quản lý để đi lang thang khắp thế giới chỉ với một ít tiền trong túi của mình, gặp gỡ những người tuyệt vời nhất trên đường.
Năm năm sau, ông xuất bản một cuốn sách “1000 Days of Spring” và GO xung quanh đưa ra bài giảng về những gì nó có nghĩa là sống trên đường.

Leave a Comment