Điều kiện

Xác nhận

Tất cả các yêu cầu sẽ được xác nhận trong vòng 48 giờ. Khi yêu cầu không được trả lời ngay, tình trạng đặt chỗ sẽ được thông báo lại bằng fax hoặc email trong vòng 24 giờ.

Tiền đặt cọc & Hủy

Sau khi nhận được chương trình xác nhận chính thức từ IndoGroup, bạn sẽ cần phải đảm bảo tất cả các dịch vụ đặt cho chuyến đi này. Đặt cọc 10% tổng chi phí được yêu cầu. Tiền đặt cọc này có thể được thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khoản của công ty chúng tôi. Và phần còn lại của giá tour sẽ được trả cho IndoGroup 20 ngày trước khi bạn đến hoặc trước khi tour bắt đầu.
IndoGroup phải được thông báo bằng văn bản. Phí hủy tour sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu và việc hủy bỏ sẽ được áp dụng như sau:


  • Trước 30 ngày – 10% tổng chi phí du lịch / dịch vụ
  • Từ 30 ngày đến 21 ngày – 25% tổng chi phí du lịch / dịch vụ
  • Từ 15 ngày đến 10 ngày – 50% tổng chi phí du lịch / dịch vụ
  • Từ 09 ngày đến 05 ngày – 70% tổng chi phí du lịch / dịch vụ
  • Từ 02 ngày đến ngày tour bắt đầu hoặc không có mặt – không hoàn trả

Leave a Comment