Ngân hàng Cộng đồng

Chương trình vay tín dụng vi mô Trong khi các nước phát triển có thể đạt đến các khoản vay kinh doanh với tỷ lệ hợp lý, thì những người dân nghèo ở Đông Dương lại không có được lợi thế đó. Chúng tôi đã tạo ra một chương trình tài chính vi mô để … Read more