Tour tình nguyện

Các tour du lịch tình nguyện là một cơ hội để hiểu rõ hơn về văn hóa và cộng đồng Việt Nam thông qua công việc tình nguyện với chương trình của các cộng đồng không lợi nhuận địa phương trong một môi trường an toàn và hỗ trợ với các lớp học ngôn ngữ và nghệ thuật.
Ngày tình nguyện được xen kẽ với các chuyến tham quan khu vực địa phương như đến thăm Hà Nội, không chỉ làm tăng thêm sự hiểu biết về con người Việt Nam mà còn cung cấp cho các tình nguyện viên chăm chỉ thời gian để nghỉ ngơi và thưởng thức vẻ đẹp của Việt Nam! Một cách tuyệt vời để làm nhiều hơn là chỉ nhìn Việt Nam, mà để thực sự là một phần của Việt Nam.

IndoGroup, kết nối toàn cầu

Tour du lịch này là cơ hội để chia sẻ những nền văn hóa, tạo nên những trải nghiệm tình nguyện và du lịch tuyệt vời. Với tối đa 10 thành viên, hành trình tình nguyện thân mật này được dẫn dắt bởi một sinh viên tình nguyện có hiểu biết về địa phương phối hợp với các chuyên gia IndoGroup của chúng tôi, cho phép các thành viên tương tác với nhau một cách an toàn và hợp tác. Từ cộng đồng thúc đẩy công việc tình nguyện tới hoạt động xây dựng đội và đến thăm các di sản thế giới ở Đông Dương, tour du lịch này là một trải nghiệm giúp các bạn phát triển và thực sự sẽ thay đổi cuộc sống cuả bạn.
Nếu bạn quan tâm vào việc sắp xếp một tour du lịch tình nguyện, xin vui lòng gửi email tới van@indo-group.com và để chúng tôi thiết lập một chuyến đi sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai thế giới!

Leave a Comment