Tour sinh viên tình nguyện

Các tour du lịch sinh viên tình nguyện là một cơ hội để hiểu rõ hơn về văn hóa và cộng đồng Việt Nam thông qua công việc tình nguyện với chương trình của các cộng đồng không lợi nhuận địa phương trong một môi trường an toàn và hỗ trợ với các lớp học … Read more