Sứ mệnh

  1. Kết nối Cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam và Ý thông qua tổ chức các Hội thảo,diễn đàn kinh tế, các sự kiện hợp tác cho Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Ý tại Ý và châu Âu.
  2. Là cầu nối hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Ý với các doanh nghiệp châu Âu, châu Á.
  3. Hỗ trợ các thủ tục pháp lý, tổ chức các chương trình thăm quan, khảo sát thị trường, các khoá đào tạo ngắn hạn, cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Ý và châu Âu. Cũng như Tổ chức các chương trình thăm dò thị trường cho các doanh nghiệp Ý, châu Âu tại thì trường châu Á và Việt Nam.
  4. Tìm kiếm và tư vấn các cơ hội đầu tư, hợp tác pháp triển kinh doanh cho Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ý.
  5. Kêu gọi các nguồn tài trợ từ các cá nhân, các tổ chức từ thiện quốc tế cho trẻ em ngheo và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, dễ bị tổn thương ở Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia)
  6. Bảo vệ và hỗ trợ các Hội viên giải quyết các tranh chấp phức tạp trên thị trường.