Quyền lợi hội viên

  • Tham gia hội thảo miễn phí
  • Được cập nhật thông tin về thị trường châu Á và châu Âu
  • Được nhận sự hỗ trợ về các cơ hội kinh doanh
  • Kết nối hiệu quả với các thị trường mới
  • Tham dự cuộc họp hàng tháng nhằm trao đổi các kinh nghiệm kinh doanh
  • Được bảo vệ và quan tâm trong việc đối phó với các cuộc xung đột phức tạp trên thị trường