Phí hội viên

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Hồ sơ CV bằng tiếng Anh cùng ảnh thẻ 4×6
  • Phí hội viên: 240 euro/năm/công ty