Đăng ký thành viên

Các giấy tờ công ty cần thiết

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Hồ sơ cùng ảnh thẻ

Quyền lợi hội viên

  • Tham gia hội thảo miễn phí
  • Được cập nhật thông tin về thị trường châu Á và châu Âu
  • Được nhận sự hỗ trợ về các cơ hội kinh doanh
  • Kết nối hiệu quả với các thị trường mới
  • Tham dự cuộc họp hàng tháng nhằm trao đổi các kinh nghiệm kinh doanh
  • Được bảo về quyền lợi và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trên thương trường.

 

 

Leave a Comment