Sứ mệnh

Mang lại các thông tin hữu ích cho việc đầu tư và mở rộng hiệu quả các hoạt động của VACD tại Ý và châu Âu. Là cầu nối, kết nối doanh nghiệp giữa doanh nghiệp Việt Nam, Ý và châu Âu. Tổ chức hội thảo và các sự kiện hợp tác cho doanh nghiệp … Read more

GIỚI THIỆU VACD- Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, là một tổ chức phi lợi nhuận, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Giám đốc của các Tập đoàn lớn, Công ty, cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị, thành lập nên- những người … Read more