Các nhà lãnh đạo toàn cầu, người có thể thay đổi thế giới!

Hội Các Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp Việt – Ý là một tổ chức phi lợi nhuận, nơi hội tụ các Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, các Tổng Giám đốc của các Tập đoàn lớn, Các Giám đốc của các Công ty, các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị, – những người cùng chung một mục tiêu phấn đấu “Xây dựng – vì một nền quản trị tốt hơn”, cho sự phát triển hiệu quả và bền vững của cộng đồng Doanh nghiệp.

Ở thời điểm sự toàn cầu hóa và nền kinh tế đối điện với những khó khăn, thách thức thì sự chia sẻ về các cơ hội đầu tư, kinh doanh, tầm nhìn và chuyên môn quản lý trên toàn thế giới, đã trở thành một sự cần thiết đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp và cũng là giải pháp tối ưu cho chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.

Để đáp ứng những mục tiêu đó, Tập Đoàn Làng Đông Dương (IndoGroup) đã thành lập Hội Các Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp Việt – Ý (VACD-I).

Quyết định mở VACD-I , là để xây dựng chiếc cầu nối giữa hai cộng đồng doanh nghiệp, mở cửa đón nhận những mặt hàng và dịch vụ từ các doanh nghiệp Ý đến với thị trường Việt Nam và châu Á, đồng thời, các mặt hàng, dịch vụ chất lượng tốt từ Việt Nam đến với thị trường nước Ý và châu Âu. Đây là mục tiêu rất lớn lao, bên cạnh đó là vô vàn những khó khăn mà chúng ta phải vượt qua. Tuy nhiên, vì quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế của hai nước, VACD-I đã quyết định sẵn sàng đối mặt với thử thách này để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hội Các Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp Việt – Ý hoàn toàn tin tưởng rằng: với sự nỗ lực lớn lao của các thành viên VACD-I, của Chính Phủ VietNam và Chính phủ Ý, VACD-I sẽ triển khai các chương trình, các dự án khả thi, thu hút các công ty Việt Nam, Ý và châu Âu. “Sứ mệnh – kết nối vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp chắc chắn sẽ thành công”.

Leave a Comment